Journey Outreach

Jako efekt pracy z Podróżą w 2004 roku powstała dobroczynna organizacja Journey Outreach (z ang. Daleko Sięgająca Podróż), która dzięki grupie sponsorów stworzyła w Afryce Południowej Centrum The Journey. Korzystają tam z bezpłatnej pomocy głównie dzieci i młodzież, np. w zakresie problemów z narkotykami, AIDS, traum po doświadczeniach przemocy, czy też molestowania. Obecnie Journey Outreach urosło do rozmiarów organizacji o światowym zasięgu. Czerpiąc środki z datków, finansuje społeczne projekty w Afryce Południowej, Botswanie, Indiach i u rdzennych ludności Australii oraz Nowej Zelandii. W 2005 roku uznano Journey Outreach jako organizację dobroczynną o zasięgu międzynarodowym.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej lub wpłacić datki, skontaktuj się z www.journeyoutreach.com